Crea sito

Poesia in vetrina

 ESCAPE='HTML'

IMPARÀ ‘NA LINGUA NÖVA

di Norma Bombelli

 

In sto temp da globalizzaziun,

par stà al pàss du la situaziun,

ma sunt metüü in la ment,

(cunt impegn s’intend)

da imparà, ‘na lingua növa.

La végn da luntan.

Luntan? 

Luntan sa fa par dì,

parchè in di nost cà e tücc i di,

sia la musica, o ’na canzun,

sia par radio, o  televisiun,

insema al parlà dul nost paes,

da gran moda và l’ingles.

Inscì ma sunt metüü cunt passiun, fa cumpit, spelling, seguìì leziun.

Al par facil dìll inscì,

ma l’è difficil da capì

sa devv scrivv giust l’è vera,

ma po’….

parchè al sa légg in àltra manera?

Where do you go today?

I’m going shopping!

Ho rispundùu,

ma subit dopu ma sunt perdùu.

How old are you?

Eh! chi l’è triste, lo sai anche tu,

l’è mia assèe la vuluntà,

chi ca giüga a l’è  l’età.

La memoria l’è ‘n po’ risciava

e regordi pù nagòtt

ala fin du la giurnava.

Mi però, g’hò vuluntà…

e…… in attesa ch’al sia perfétt…

I speak in dialétt.

VURARIA DITT...

di Lidia Munaretti

 

Setàa giò in pultròna

te sétt cucàa via.                                                       

Ta végni visìn                                                          

senza fà frecàss:                                                       

intànt ul to respìir                                                      

l'è già 'n runfà!                                                         

Sun furtünava, 'l so,                                                      

da pudè vardàtt anm ,                                                    

da parlà e rìid cun ti,                                                     

da  cüntat sü la mè giurnàva,                                                

da tacà lìit                                                            

quand gh'è mia vèrz                                                     

da fatt cambià n'idea. 

 

E pensi...                                                              

ai temp indré,                                                          

ai cavàgn da sentimènt                                                   

che in dul me cöör                                                       

ma pàrlan da ti.                                                          

Quand sévi piscinìna,                                                     

ma piaseva                                                             

setàmm in brasc a ti,                                                      

caminà par strava                                                       

la mè man in la tua,

...'ma te sévat valt!

 

La vita cun ti l'è staia grama:

e ti te sétt mai fermàa.

Tégni bèn a mènt la  fadiga

da fà bastà i danée:

quéll pócch ca gh'éva...

l'éva par i t  fiö.

 

I sacrifìzzi

ca t'hann piegàa i spall

te i hé dismentegàa...

Da ti 

ho respiràa la Féed,

ho imparàa 'sa l'è l'Amùr.

 

Vardi

la ragnéra da rüügh

che senza rispètt

la tradìss la tò  età.

 

Vuraria

carezàtt dasi dasi,

brasciatt sü,

vess bona da ringraziàtt

 

e vuraria ditt...

 

Un culp da tüss ..

te sétt dissedàa!

 

Gh'è prunt ul cafè,

papà!

DOPO IL BUIO

di Alba Rattagi

 

Nel grembo d'insolito silenzio

rinascono pallide emozioni

forse fragili veli d'illusioni

ragnatele d'evanescenti sogni.

Nell'ora mattutina assai precoce

l'aria tersa, pungente come spine,

pulsa trepida di smaniosa attesa

sospeso è il cuore, di speranza intriso.

Farà l'ignoto fato un balzo audace?

Muterà verso il sole il mio cammino?

S'illumina pian piano l'orizzonte

dopo il buio nasce splendido il mattino.